Java - Taş Kağıt Makas Oyunu


Kodlar : 


package odev;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
public class Program {
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
//taş kağıt makas oyunu
//oyun bilgisayar ile oynanacak
//biz değer girelim klavyeden bilgisayar random seçim yapsın
//ekrana kazandınız kaybettiniz yazsın.
//1.taş
//2.kağıt
//3.makas
int kisi,pc;
//bilgisayarın 1 ile 3 aralığında random değer tutması lazım.
Random rnd=new Random();
pc=rnd.nextInt(3)+1; //bilgisayarın 1-3 aralıgında değer tutmasını sağladık.
System.out.println("pc"+pc);
System.out.println("1.taş");
System.out.println("2.kağıt");
System.out.println("3.makas");
System.out.println("Lütfen seçiminizi yapınız");
Scanner gelenioku=new Scanner(System.in);
kisi=gelenioku.nextInt();
if(kisi!=1 && kisi!=2 && kisi!=3)
{
System.out.println("yanlış bir seçim yapılmıştır.");
}
else
{
// pc:1 k:1 berabere
// pc:1 k:2 kisi kazandı
// pc:1 k:3 pc kazandı
// pc:2 k:1 pc kazandı
// pc:2 k:2 berabere
// pc:2 k:3 kişi kazandı
// pc:3 k:1 kisi kazandı
// pc:3 k:2 pc kazandı
// pc:3 k:3 berabere
//istenilen değer aralığında giriş yapılmıştır. Değeri bilgisayar ile karşılaştırmak gerekecektir.
if(pc==kisi)
{
System.out.println("berabere");
}
if(pc==1 &&kisi==2)
{
System.out.println("kişi kazandı");
}
if(pc==1 && kisi==3)
{
System.out.println("pc kazandı");
}
if(pc==2 && kisi==1)
{
System.out.println("pc kazandı");
} if(pc==2 && kisi==3)
{
System.out.println("kişi kazandı");
}
if(pc==3 && kisi==1)
{
System.out.println("kişi kazandı");
}
if(pc==3 && kisi==2)
{
System.out.println("pc kazandı");
}
}

}
}


Yorum Gönder

0 Yorumlar