.htaccess Rasgele Yönlendirme


.htaccess zamana göre rasgele yönlendirme yapan basit bir kod örneği kendinize göre düzenleyip .htaccess dosyanıza ekleneniz yetecektir.

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 
RewriteCond %{TIME_SEC} ^(0|4|8|12|16|22|26|30|34|38|42|46|50|54|58)$
RewriteRule ^.*$ http://deneme1.com [L,NC]
 
RewriteCond %{TIME_SEC} ^(1|5|9|13|17|23|27|31|35|39|43|47|51|55|59)$
RewriteRule ^.*$ http://deneme2.com [L,NC]
 
RewriteCond %{TIME_SEC} ^(2|6|10|14|18|24|28|32|36|40|44|48|52|56|60)$
RewriteRule ^.*$ http://deneme3.com [L,NC]
 
RewriteCond %{TIME_SEC} ^(3|7|11|15|19|25|29|33|37|41|45|49|53|57)$
RewriteRule ^.*$ http://deneme4.com [L,NC]

Yorum Gönder

0 Yorumlar