PHP Sef Link (SEO) Fonksiyonu


internette gezerken sef link kullanan birçok sitede yanlış fonksiyon yada fonksiyona eksik karekter girildiği için url'lerin doğru düzgün çalışmadığını gördüm bu yüzden bende çoğu dili destekleyen ve en stabil şekilde çalişan sef link fonksiyonumumu paylaşmak istedim umarum işinize yarayacaktır.

Peki ne işe yarar bu fonksiyon ?

Kullanıcı dostu url’ler oluşturmak için türkçe veya diğer diller ile yazılmış metinlerinizi derleyemeye yarar. Sadece yapmanız gereken fonksiyona parametre olarak metninizi göndermeniz olacaktır fonksiyonda size url'de kullanılabilecek değeri verecektir

function seo($str, $options = array()) {
 $str = mb_convert_encoding((string)$str, 'UTF-8', mb_list_encodings());
 $defaults = array(
 'delimiter' => '-',
 'limit' => null,
 'lowercase' => true,
 'replacements' => array(),
 'transliterate' => true
 );
 $options = array_merge($defaults, $options);
 $char_map = array(
 
 /* German */
 'Ä' => 'Ae', 'Ö' => 'Oe', 'Ü' => 'Ue', 'ä' => 'ae', 'ö' => 'oe', 'ü' => 'ue', 'ß' => 'ss',
 'ẞ' => 'SS',

 /* latin */ 
 'À' => 'A', 'Á' => 'A', 'Â' => 'A', 'Ã' => 'A', 'Ä' => 'A', 'Å' => 'A', 'Ă' => 'A', 'Æ' => 'AE', 
 'Ç' => 'C', 'È' => 'E', 'É' => 'E', 'Ê' => 'E', 'Ë' => 'E', 'Ì' => 'I', 'Í' => 'I', 'Î' => 'I',
 'Ï' => 'I', 'Ð' => 'D', 'Ñ' => 'N', 'Ò' => 'O', 'Ó' => 'O', 'Ô' => 'O', 'Õ' => 'O', 'Ö' =>
 'O', 'Ő' => 'O', 'Ø' => 'O','Ș' => 'S','Ț' => 'T', 'Ù' => 'U', 'Ú' => 'U', 'Û' => 'U', 'Ü' => 'U', 'Ű' => 'U',
 'Ý' => 'Y', 'Þ' => 'TH', 'ß' => 'ss', 'à' => 'a', 'á' => 'a', 'â' => 'a', 'ã' => 'a', 'ä' =>
 'a', 'å' => 'a', 'ă' => 'a', 'æ' => 'ae', 'ç' => 'c', 'è' => 'e', 'é' => 'e', 'ê' => 'e', 'ë' => 'e',
 'ì' => 'i', 'í' => 'i', 'î' => 'i', 'ï' => 'i', 'ð' => 'd', 'ñ' => 'n', 'ò' => 'o', 'ó' =>
 'o', 'ô' => 'o', 'õ' => 'o', 'ö' => 'o', 'ő' => 'o', 'ø' => 'o', 'ș' => 's', 'ț' => 't', 'ù' => 'u', 'ú' => 'u',
 'û' => 'u', 'ü' => 'u', 'ű' => 'u', 'ý' => 'y', 'þ' => 'th', 'ÿ' => 'y',

 /* latin_symbols */ 
 '©' => '(c)',

 /* Greek */
 'α' => 'a', 'β' => 'b', 'γ' => 'g', 'δ' => 'd', 'ε' => 'e', 'ζ' => 'z', 'η' => 'h', 'θ' => '8',
 'ι' => 'i', 'κ' => 'k', 'λ' => 'l', 'μ' => 'm', 'ν' => 'n', 'ξ' => '3', 'ο' => 'o', 'π' => 'p',
 'ρ' => 'r', 'σ' => 's', 'τ' => 't', 'υ' => 'y', 'φ' => 'f', 'χ' => 'x', 'ψ' => 'ps', 'ω' => 'w',
 'ά' => 'a', 'έ' => 'e', 'ί' => 'i', 'ό' => 'o', 'ύ' => 'y', 'ή' => 'h', 'ώ' => 'w', 'ς' => 's',
 'ϊ' => 'i', 'ΰ' => 'y', 'ϋ' => 'y', 'ΐ' => 'i',
 'Α' => 'A', 'Β' => 'B', 'Γ' => 'G', 'Δ' => 'D', 'Ε' => 'E', 'Ζ' => 'Z', 'Η' => 'H', 'Θ' => '8',
 'Ι' => 'I', 'Κ' => 'K', 'Λ' => 'L', 'Μ' => 'M', 'Ν' => 'N', 'Ξ' => '3', 'Ο' => 'O', 'Π' => 'P',
 'Ρ' => 'R', 'Σ' => 'S', 'Τ' => 'T', 'Υ' => 'Y', 'Φ' => 'F', 'Χ' => 'X', 'Ψ' => 'PS', 'Ω' => 'W',
 'Ά' => 'A', 'Έ' => 'E', 'Ί' => 'I', 'Ό' => 'O', 'Ύ' => 'Y', 'Ή' => 'H', 'Ώ' => 'W', 'Ϊ' => 'I',
 'Ϋ' => 'Y',

 /* Turkish */
 'ş' => 's', 'Ş' => 'S', 'ı' => 'i', 'İ' => 'I', 'ç' => 'c', 'Ç' => 'C', 'ü' => 'u', 'Ü' => 'U',
 'ö' => 'o', 'Ö' => 'O', 'ğ' => 'g', 'Ğ' => 'G',

 /* Russian */
 'а' => 'a', 'б' => 'b', 'в' => 'v', 'г' => 'g', 'д' => 'd', 'е' => 'e', 'ё' => 'yo', 'ж' => 'zh',
 'з' => 'z', 'и' => 'i', 'й' => 'j', 'к' => 'k', 'л' => 'l', 'м' => 'm', 'н' => 'n', 'о' => 'o',
 'п' => 'p', 'р' => 'r', 'с' => 's', 'т' => 't', 'у' => 'u', 'ф' => 'f', 'х' => 'h', 'ц' => 'c',
 'ч' => 'ch', 'ш' => 'sh', 'щ' => 'sh', 'ъ' => '', 'ы' => 'y', 'ь' => '', 'э' => 'e', 'ю' => 'yu',
 'я' => 'ya',
 'А' => 'A', 'Б' => 'B', 'В' => 'V', 'Г' => 'G', 'Д' => 'D', 'Е' => 'E', 'Ё' => 'Yo', 'Ж' => 'Zh',
 'З' => 'Z', 'И' => 'I', 'Й' => 'J', 'К' => 'K', 'Л' => 'L', 'М' => 'M', 'Н' => 'N', 'О' => 'O',
 'П' => 'P', 'Р' => 'R', 'С' => 'S', 'Т' => 'T', 'У' => 'U', 'Ф' => 'F', 'Х' => 'H', 'Ц' => 'C',
 'Ч' => 'Ch', 'Ш' => 'Sh', 'Щ' => 'Sh', 'Ъ' => '', 'Ы' => 'Y', 'Ь' => '', 'Э' => 'E', 'Ю' => 'Yu',
 'Я' => 'Ya',
 '№' => '',

 /* Ukrainian */
 'Є' => 'Ye', 'І' => 'I', 'Ї' => 'Yi', 'Ґ' => 'G', 'є' => 'ye', 'і' => 'i', 'ї' => 'yi', 'ґ' => 'g',

 /* Czech */
 'č' => 'c', 'ď' => 'd', 'ě' => 'e', 'ň' => 'n', 'ř' => 'r', 'š' => 's', 'ť' => 't', 'ů' => 'u',
 'ž' => 'z', 'Č' => 'C', 'Ď' => 'D', 'Ě' => 'E', 'Ň' => 'N', 'Ř' => 'R', 'Š' => 'S', 'Ť' => 'T',
 'Ů' => 'U', 'Ž' => 'Z',

 /* Polish */
 'ą' => 'a', 'ć' => 'c', 'ę' => 'e', 'ł' => 'l', 'ń' => 'n', 'ó' => 'o', 'ś' => 's', 'ź' => 'z',
 'ż' => 'z', 'Ą' => 'A', 'Ć' => 'C', 'Ę' => 'e', 'Ł' => 'L', 'Ń' => 'N', 'Ó' => 'O', 'Ś' => 'S',
 'Ź' => 'Z', 'Ż' => 'Z',

 /* Romanian */
 'ă' => 'a', 'â' => 'a', 'î' => 'i', 'ș' => 's', 'ț' => 't', 'Ţ' => 'T', 'ţ' => 't',

 /* Latvian */
 'ā' => 'a', 'č' => 'c', 'ē' => 'e', 'ģ' => 'g', 'ī' => 'i', 'ķ' => 'k', 'ļ' => 'l', 'ņ' => 'n',
 'š' => 's', 'ū' => 'u', 'ž' => 'z', 'Ā' => 'A', 'Č' => 'C', 'Ē' => 'E', 'Ģ' => 'G', 'Ī' => 'i',
 'Ķ' => 'k', 'Ļ' => 'L', 'Ņ' => 'N', 'Š' => 'S', 'Ū' => 'u', 'Ž' => 'Z',

 /* Lithuanian */
 'ą' => 'a', 'č' => 'c', 'ę' => 'e', 'ė' => 'e', 'į' => 'i', 'š' => 's', 'ų' => 'u', 'ū' => 'u', 'ž' => 'z',
 'Ą' => 'A', 'Č' => 'C', 'Ę' => 'E', 'Ė' => 'E', 'Į' => 'I', 'Š' => 'S', 'Ų' => 'U', 'Ū' => 'U', 'Ž' => 'Z',

 /* Vietnamese */
 'Á' => 'A', 'À' => 'A', 'Ả' => 'A', 'Ã' => 'A', 'Ạ' => 'A', 'Ă' => 'A', 'Ắ' => 'A', 'Ằ' => 'A', 'Ẳ' => 'A', 'Ẵ' => 'A', 'Ặ' => 'A', 'Â' => 'A', 'Ấ' => 'A', 'Ầ' => 'A', 'Ẩ' => 'A', 'Ẫ' => 'A', 'Ậ' => 'A',
 'á' => 'a', 'à' => 'a', 'ả' => 'a', 'ã' => 'a', 'ạ' => 'a', 'ă' => 'a', 'ắ' => 'a', 'ằ' => 'a', 'ẳ' => 'a', 'ẵ' => 'a', 'ặ' => 'a', 'â' => 'a', 'ấ' => 'a', 'ầ' => 'a', 'ẩ' => 'a', 'ẫ' => 'a', 'ậ' => 'a',
 'É' => 'E', 'È' => 'E', 'Ẻ' => 'E', 'Ẽ' => 'E', 'Ẹ' => 'E', 'Ê' => 'E', 'Ế' => 'E', 'Ề' => 'E', 'Ể' => 'E', 'Ễ' => 'E', 'Ệ' => 'E',
 'é' => 'e', 'è' => 'e', 'ẻ' => 'e', 'ẽ' => 'e', 'ẹ' => 'e', 'ê' => 'e', 'ế' => 'e', 'ề' => 'e', 'ể' => 'e', 'ễ' => 'e', 'ệ' => 'e',
 'Í' => 'I', 'Ì' => 'I', 'Ỉ' => 'I', 'Ĩ' => 'I', 'Ị' => 'I', 'í' => 'i', 'ì' => 'i', 'ỉ' => 'i', 'ĩ' => 'i', 'ị' => 'i',
 'Ó' => 'O', 'Ò' => 'O', 'Ỏ' => 'O', 'Õ' => 'O', 'Ọ' => 'O', 'Ô' => 'O', 'Ố' => 'O', 'Ồ' => 'O', 'Ổ' => 'O', 'Ỗ' => 'O', 'Ộ' => 'O', 'Ơ' => 'O', 'Ớ' => 'O', 'Ờ' => 'O', 'Ở' => 'O', 'Ỡ' => 'O', 'Ợ' => 'O',
 'ó' => 'o', 'ò' => 'o', 'ỏ' => 'o', 'õ' => 'o', 'ọ' => 'o', 'ô' => 'o', 'ố' => 'o', 'ồ' => 'o', 'ổ' => 'o', 'ỗ' => 'o', 'ộ' => 'o', 'ơ' => 'o', 'ớ' => 'o', 'ờ' => 'o', 'ở' => 'o', 'ỡ' => 'o', 'ợ' => 'o',
 'Ú' => 'U', 'Ù' => 'U', 'Ủ' => 'U', 'Ũ' => 'U', 'Ụ' => 'U', 'Ư' => 'U', 'Ứ' => 'U', 'Ừ' => 'U', 'Ử' => 'U', 'Ữ' => 'U', 'Ự' => 'U',
 'ú' => 'u', 'ù' => 'u', 'ủ' => 'u', 'ũ' => 'u', 'ụ' => 'u', 'ư' => 'u', 'ứ' => 'u', 'ừ' => 'u', 'ử' => 'u', 'ữ' => 'u', 'ự' => 'u',
 'Ý' => 'Y', 'Ỳ' => 'Y', 'Ỷ' => 'Y', 'Ỹ' => 'Y', 'Ỵ' => 'Y', 'ý' => 'y', 'ỳ' => 'y', 'ỷ' => 'y', 'ỹ' => 'y', 'ỵ' => 'y',
 'Đ' => 'D', 'đ' => 'd',

 /* Arabic */
 'أ' => 'a', 'ب' => 'b', 'ت' => 't', 'ث' => 'th', 'ج' => 'g', 'ح' => 'h', 'خ' => 'kh', 'د' => 'd',
 'ذ' => 'th', 'ر' => 'r', 'ز' => 'z', 'س' => 's', 'ش' => 'sh', 'ص' => 's', 'ض' => 'd', 'ط' => 't',
 'ظ' => 'th', 'ع' => 'aa', 'غ' => 'gh', 'ف' => 'f', 'ق' => 'k', 'ك' => 'k', 'ل' => 'l', 'م' => 'm',
 'ن' => 'n', 'ه' => 'h', 'و' => 'o', 'ي' => 'y',

 /* Serbian */
 'ђ' => 'dj', 'ј' => 'j', 'љ' => 'lj', 'њ' => 'nj', 'ћ' => 'c', 'џ' => 'dz', 'đ' => 'dj',
 'Ђ' => 'Dj', 'Ј' => 'j', 'Љ' => 'Lj', 'Њ' => 'Nj', 'Ћ' => 'C', 'Џ' => 'Dz', 'Đ' => 'Dj',

 /* Azerbaijani */
 'ç' => 'c', 'ə' => 'e', 'ğ' => 'g', 'ı' => 'i', 'ö' => 'o', 'ş' => 's', 'ü' => 'u',
 'Ç' => 'C', 'Ə' => 'E', 'Ğ' => 'G', 'İ' => 'I', 'Ö' => 'O', 'Ş' => 'S', 'Ü' => 'U',
  
 );
 $str = preg_replace(array_keys($options['replacements']), $options['replacements'], $str);
 if ($options['transliterate']) {
 $str = str_replace(array_keys($char_map), $char_map, $str);
 }
 $str = preg_replace('/[^\p{L}\p{Nd}]+/u', $options['delimiter'], $str);
 $str = preg_replace('/(' . preg_quote($options['delimiter'], '/') . '){2,}/', '$1', $str);
 $str = mb_substr($str, 0, ($options['limit'] ? $options['limit'] : mb_strlen($str, 'UTF-8')), 'UTF-8');
 $str = trim($str, $options['delimiter']);
 return $options['lowercase'] ? mb_strtolower($str, 'UTF-8') : $str;
}

Kullanımı 


$deger = "Süleyman AKYILDIZ";
echo seo($deger);

Yorum Gönder

0 Yorumlar