PHP İsset Unset ve Empty Komutları


isset : değişkenin tanımlı olup olmamasını kontrol eder. değişken var ve bir değeri varsa "1" değerini döndürür. Değişken hiç tanımlanmamışsa hiç bir değer döndürmez
unset : değişkenin yok edilmesi için kullanılır
empty : değişkenin içerisinin boş olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.


echo isset ($degisken);

unset ($degisken)

if (!empty($_POST("degisken"))) echo ("veri gelmiştir."); 

Yorum Gönder

0 Yorumlar